ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ և ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
 
ՍկիզբԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԹԵՄԱ 1.Ընդհանուր հասկացություններ մետաղամշակման սարքավորումների և նրանց կինեմատիկայի վերաբերյալ
Մետաղահատ հաստոցների դասակարգումը և մակնիշավորումը: Շարժումների դասակարգումը: Հիմնական հասկացություններ շարժաբերների մասին:
ԹԵՄԱ 2. Խառատային հաստոցներ
Խառատային հաստոցների տեսակները: Խառատա-պտուտակահան հաստոցների հիմնական հանգույցները, հարմարադասումը, կատարվող աշխատանքները և կինեմատիկական շղթաների լարումը: Խառատա-դարձունային հաստոցների տարատեսակները, հարմարադասումը, կոնստրուկտիվ առանձնահատկությունները և կատարվող աշխատանքները: Խառատա-կարուսելային հաստոցների տեսակները, հարմարադասումը, կոնստրուկտիվ առանձնահատկությունները և կատարվող աշխատանքները:
ԹԵՄԱ 3.Գայլիկոնման և ներտաշման հաստոցներ
Գայլիկոնման հաստոցների տարատեսակները, հարմարադասումը, կոնստրուկտիվ առանձնահատկությունները և կատարվող աշխատանքները: Ներտաշման հաստոցների տարատեսակները, հարմարադասումը, կոնստրուկտիվ առանձնահատկությունները և կատարվող աշխատանքները:
ԹԵՄԱ 4.Ֆրեզերային հաստոցներ
Ֆրեզերային հաստոցների տեսակները: Ուղղաձիգ և հորիզոնական ֆրեզերային հաստոցների տարատեսակները, հարմարադասումը, կոնստրուկտիվ առանձնահատկությունները և կատարվող աշխատանքները: Ոչ կոնսոլային ֆրեզերային հաստոցների տարատեսակները, հարմարադասումը, կոնստրուկտիվ առանձնահատկությունները և կատարվող աշխատանքները:
ԹԵՄԱ 5. Ռանդման, թործման, ձգման հաստոցներ
Ընդլայնական և ընդերկայնական ռանդման հաստոցների հարմարադասումը, կոնստրուկտիվ առանձնահատկությունները և կատարվող աշխատանքները: Թործման և ձման հաստոցների հարմարադասումը, կոնստրուկտիվ առանձնահատկությունները և կատարվող աշխատանքները:
ԹԵՄԱ 6.Ատամնամշակման հաստոցներ
Ատամնաթործման հաստոցների կինեմատիկական կառուցվածքը, կոնստրուկտիվ առանձնահատկությունները և կատարվող աշխատանքները: Ատամնաֆրեզերման հաստոցների կինեմատիկական կառուցվածքը, կոնստրուկտիվ առանձնահատկությունները և կատարվող աշխատանքները:
ԹԵՄԱ 7. Հղկման և վերջնահղկման հաստոցների տեսակները, մշակման սխեմաները, կոնստրուկտիվ առանձնահատկությունները և կատարվող աշխատանքները:
ԹԵՄԱ 8. Հաստոցային համակարգերի հիմնական տեսակները, կիրառման բնագավառը, առանձնահատկությունները, կառուցվածքային և հարմարադասման սխեմաները: