Էլեկտրոնային դասախոսություն
Հեղինակ` տ.գ.թ., դոցենտ Մ. Թ. Նաջարյան
 
Մասնագիտություն` ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
(Մեքենաշինության ճյուղում) -դասիչ` 080600