Միքայել Թովմասի Նաջարյան

Տեխնիկական գիտությունների թեքնածու, դոցենտ, ՀՊՃՀ Վանաձորի մասնաճյուղի ուսումնական մասի վարիչ, բուհում դասավանդում է ավելի քան 40 տարի: Հեղինակ է գիտական և ուսումնա-մեթոդական մի շարք աշխատությունների: Հրատարակել է "Կտրող գործիքներ", "Պղնձի կտրման առանձնահատկությունները" ուսումնական ձեռնարկները, ՀՀ ԿևԳ նախարարության կողմից թույլատրված բուհերի համար "Մետաղահատ գործիքներ" դասագիրքը: Կրթության բնագավառում մատուցած ծառայությունների և անբասիր աշխատանքի համար ՀՀ ԿևԳ նախարարաությունը նրան շնորհել է վաստակագիր և պարգևատրել պատվոգրով:

Էլ. փոստ` Mnajaryan@yandex.ru